Aquabot Replacement Fine Filter Bag

Filter bag designed for: Aquabot, Aquabot Turbo, Aquabot Turbo Solo, Aquabot Turbo Remote Control, Aquabot Plus RC, Aquabot Turbo T, Aquabot Turbo T2, Aquabot Turbo T-Solo RC, Aquabot Turbo T4RC, Pool Rover, Pool Rover Junior, Pool Rover Plus, ThunderJet AG, ThunderJet IG, AquaJet, Aqua bot Turbo T-Jet, AquaMAX Junior HT, AquaMAX Junior Plus, AquaMAX Junior Plus Solo, AquaMAX Junior Plus RC, ULTRAMAX, and JetMAX Junior.